Refund and return policy

ປັບປຸງລ່າສຸດ 26/10/2021

สินค้าไม่สามารถเปลียนหรือคืนสินค้าได้
สินค้าที่สามารถเปลียน Size ได้เฉพาะ Size S, M, L ไม่ปรับความยาวเท่านั้น และยังมีสินค้าในคลังเท่านั้น